تصویب طرح های بهینه سازی انرژی در کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی

با تصویب کمیسیون تخصصی صرفه جویی انرژی ذیل کمیسیون شورای عالی انرژی کشور و براساس آئین نامه اجرایی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مصوب شورای عالی کشور به شماره ۱۰۴۶۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ، شرایط صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای طرح های بهینه سازی انرژی فراهم گشت.

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ساتبا، با پیگیری به عمل آمده از سوی این سازمان و همراهی کمیسیون تخصصی صرفه جویی انرژی، طرح های بهینه سازی انرژی که حائز شرایط دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور باشند، می توانند از گواهی صرفه جویی انرژی بهره مند گردند. شایان ذکر است که این گواهی ها در بازار بورس انرژی قابل معامله می باشند.
در تایید این گزارش محمد اکبری سیار مدیرکل دفتر بهروری انرژی و استانداردهای سازمان ساتبا گفت: در مرداد ماه سال جاری دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره ۲۰۹۴۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ آئین نامه اجرایی بازار بهینه سازی انرژی و‌محیط زیست ابلاغ گردید.
وی در ادامه افزود: در راستای اجرای آئین نامه مذکور، ۸ طرح به سازمان ساتبا ارجاع گردید که ۳ طرح حائز شرایط بهره مندی از گواهی های صرفه جویی انرژی شناخته شده و برای تائید در کمیسیون صرفه جویی انرژی ارسال گردید. طرح های مذکور تحت عناوین، جایگزینی لامپ های LED با لامپ های بخار سدیم و بخارجیوه در روشنایی معابر در استان های یزدو کردستان، تعویض و ارتقا الکترو پمپ های چاه های کشاورزی در منطقه نمونه استان خراسان رضوی و پروژه جایگزینی لامپ های LED با لامپ های موجود در ساختماهای پژوهشگاه صنعت نفت می باشند. با اجرای این طرح ها در مجموع به میزان ۲ میلیارد کیلووات ساعت در سال صرفه جویی انرژی داشته و شاهد کاهش ۴۰۰ مگاواتی در توان مصرفی کشور خواهیم بود.
محمد اکبری سیار با بیان این مطالب تصریح کرد که، برای راستی آزمایی و احصای صرفه جویی انرژی حاصل از اجرای طرح های بهینه سازی مذکور، فرآیند اندازه گیری و صحه گذاری انرژی(M&V) توسط شرکت های مورد تائید نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام خواهد شد.
اکبری سیار در پایان تاکید کرد که پس از تائید نهایی و صحه گذاری صرفه جویی انرژی بعمل آمده، برای ناشران گواهی صرفه جویی انرژی صادر خواهد شد که امکان معامله این گواهی ها در بازار بورس انرژی کشور فراهم آمده است.

به نقل از ساتبا