جزییات طرح‌های بنزینی در دولت سیزدهم

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، گفت: در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که نحوه توزیع بنزین را عادلانه کند که آن هم اکنون آزمایشی و محدود اجرا می‌شود.رییس جمهور: در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که نحوه توزیع سهمیه‌ بنزین را عادلانه کند که آن هم اکنون به‌صورت آزمایشی و محدود اجرا می‌شود تا آثار مثبت و منفی آن را دقیق و به‌صورت میدانی ارزیابی کنیم؛ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم؛ در شرایط ویژه‌ای دولت را تحویل گرفتیم، به‌طوری که حتی برای پرداخت حقوق مرداد کارکنان دولت با مشکل روبه‌رو بودیم، اما در این مدت بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق‌ها پرداخت شده است.