جعل امضا در پرسپولیس!!

یکی از حواشی این روزهای باشگاه پرسپولیس که البته پرونده آن در جریان است موضوع جعل امضای یکی از مدیران عامل اسبق این باشگاه است!
در زمان مدیرعاملی سمیعی در پرسپولیس و برای جلوگیری از صدور رای بازگشت به کار یکی از پرسنل این باشگاه، سندی در سامانه اداره کار بارگزاری شده بود که امضای مهدی رسول‌پناه سرپرست اسبق باشگاه پرسپولیس زیر آن مشهود است!این در حالی است که مشخص شد این امضا متعلق به مهدی رسول‌پناه نبوده و در واقع امضای او جعل شده و هدفش جلوگیری از گرفتن رای بازگشت به کار برای یکی از کارمندان است!
بعد از این ادعا که امضای زیر نامه بارگزاری شده، امضای رسول‌پناه نیست این موضوع به کارشناس قضایی سپرده شد و در نهایت، کارشناس رسمی دادگستری تائید کرد که امضای زیر نامه، امضای سرپرست اسبق پرسپولیس نیست و امضای مهدی رسول‌پناه جعل شده است! این پرونده در مرجع قضایی مربوطه در حال رسیدگی است و نتیجه آن هنوز نامشخص است.
سوال اینجاست که یک باشگاه ورزشی با وجود داشتن مدیر اداری و مدیر حراست، چطور چنین موضوعی می‌تواند در آن رقم بخورد!؟