خجسته مهر: ملی حفاری فعلا واگذار نمی شود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران: حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت در «پاکنا» ثبت می‌شود؛وظیفه اصلی شرکت ملی حفاری ایران، تامین دکل‌های مورد نیاز حفاری و تحقق برنامه‌های تولید نفت و گاز کشور است. این شرکت به عنوان اهرم اصلی حفاری میادین نفت و گاز در خشکی و دریاست و بخشی از فعالیت‌های آن، حاکمیتی است؛در راستای تحقق اهداف تولید نفت و گاز، به شرکت ملی حفاری ایران نیازمندیم و این شرکت، در حال حاضر آمادگی لازم را برای واگذاری به بخش خصوصی ندارد.

به نقل از پایگاه خبری نفت و انرژی