موسسه حقوقی داد و خرد

داور جنجالی به زودی در کمیته اخلاق

داوری که صحبت هایش در برنامه فوتبال برتر حاشیه ساز شده بود به زودی باید در کمیته اخلاق حضور پیدا کند.

به گزارش ورزش سه، وحید صالحی با حضور در برنامه فوتبال برتر صحبت های تکان دهنده ای در خصوص فساد در فوتبال کشور انجام داد.

این داور فوتبال مدعی شد که داورها هم دلال دارند و بعضی‌ از آنها با سفارش وزیر و وکیل و ابلاغ‌فروشی انتخاب می‌ شوند. به خود من هم پیشنهاد شد و با انتخاب خودم داور یک مسابقه در جام حذفی شدم.

بعد از این اظهارات جنجالی ابهامات زیادی در مورد صحت آن به وجود آمد و شاهد دفاع تمام قد حسن کامرانی فرد از جامعه داوری بود؛ نایب رئیس فدراسیون که خود زمانی کمک داور بود امروز در جمع خبرنگاران از حضور صالحی در کمیته اخلاق خبر داد.

بر اساس اعلام حسن کامرانی فر، وحید صالحی برای پاسخ در مورد ادعاهایی که انجام داده به زودی در کمیته اخلاق حضور خواهد یافت و فدراسیون فوتبال هم اگر مستنداتی از سوی وی ارائه شود پیگیر موضوع خواهد بود.

کامرانی فرد با دفاع دوباره از جامعه داوری گفت: جامعه داوری جامعه سالمی است. ای کاش آقای صالحی که سالیان سال لباس داوری را پوشیده بودند یک مقدار مستندتر حرف می زدند. مواردی که گفتند تا جایی که ما بررسی کردیم مستند ندارند. بحث شکایت نیست ولی باید به زودی در کمیته اخلاق فدراسیون حضور پیدا کرده و در مورد چیزهایی که مطرح کردن پاسخ داشته باشند.

او با استقبال از ارائه مستندات از سوی صالحی تاکید کرد: موضوع مهم این است که اگر ایشان موارد و مستنداتی دارند مطمئن باشند که فدراسیون فوتبال رسیدگی می کند. ما به دنبال پاکسازی هستیم. جامعه داوری در حال تلاش با حداقل هاست و مطمئن هستم که صحبت های ایشان به جامعه داوری برنمی گردد. این تهمت ها برای جامعه داوری که من هم عضوی از آن هستم قابل قبول نیست.