رسیدن تجارت خارجی غیر نفتی در دولت سیزدهم به 109 میلیارد دلار.

سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک در تشریح تجارت یک ‌ساله دولت سیزدهم بیان نمود که در شهریور سال ۱۴۰۰یعنی از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا پایان مرداد ماه سال جاری بین ایران و سایر کشورها  ۱۶۱ میلیون و ۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار تبادل گردید که این میزان نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته از نظر وزنی ۳ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه بیان نمود که سهم صادرات کالاهای ایرانی در دولت سیزدهم، ۱۲۱ میلیون و ۱۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه بدون تغییر در وزن (کمتر از یک درصد)، ۲۷ درصد در ارزش، رشد داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات در دوره یک ساله فعالیت دولت سیزدهم نیز بیان نمود که ۳۹ میلیون و ۸۸۸ هزار تن کالا به ارزش ۵۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار، از ابتدای شهریور سال قبل تا پایان مرداد ۱۴۰۱ از گمرکات اجرایی کشور ترخیص گردیده و وارد زنجیره تامین و توزیع شده که نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش با افزایش همراه بوده است.

وی سپس توضیح داد که در در حوزه تجارت خارجی یکسال فعالیت دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه، پنج میلیون و ۸۵ هزار تن کالا و ۲۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار بیشتر، تبادل تجاری صورت گرفته که چهار میلیون و ۶۸۳ هزار تن از این میزان و ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار مربوط به افزایش واردات در دولت سیزدهم بوده و ۴۰۲ هزار تن از لحاظ وزن و ۱۱ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار از لحاظ ارزش نیز مربوط به صادرات بوده است.

سخنگوی گمرک سپش در پایان به این موضوع اشاره کرد که میزان ترانزیت کالاهای خارجی از کشورمان در این بازه زمانی یک‌ ساله نیز به بیش از ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تن رسیده است که این میزان در بازه زمانی یک ‌ساله، بالاترین حد نصاب در تاریخ کشور بوده است.