سپردن مدیریت هماهنگ مرزی به گمرک

رئیس کل گمرک ایران علیرضا مقدسی یکی از مهم‌ترین چالش‌های گمرک را اجرایی نشدن ماده ۱۲ قانون امور گمرکی دانست و بیان نمود که بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مدیریت واحد مرزی بین دستگاه‌های دخیل در امر تجارت در مرزها با گمرک می باشد که این قانون در حال حاضر مسکوت مانده است.

علیرضا مقدسی با اشاره به اهمیت اجرای این قانون برای هماهنگی بیشتر و تسهیل و تسریع و انضباط بخشی به تجارت خارجی اضافه نمود که اجرایی نشدن این قانون سبب کندی در کار تجارت و عدم هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر تجارت و تصمیمات موازی از سوی دستگاه‌های مختلف خواهد شد لذا برای سرعت در کار تجارت تصمیمات باید به طور متمرکز در یکجا و بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی توسط گمرک گرفته شوند.

رئیس کل گمرک ایران در ادامه بیان نمود که در صورتیکه این تصمیمات به طور متمرکز توسط یک سازمان صورت نپذیرد، گمرک نمی‌تواند به عنوان سازمانِ مجری سیاست‌های تجاری کشور در خط مقدم اقتصادی کشور، وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

علیرضا مقدسی سپس با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر برای گمرک مجوز استخدام صادر نشده است از سازمان‌های متولی خواست تا برای استمرار در خدمات رسانی مطلوب و به هنگام در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.