شرایط بخشودگی نکول کارگزاران بورس و فرابورس اعلام شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با صدور اطلاعیه ای شرایط بخشودگی نکول کارگزاران بورس و فرابورس را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم معاونت عملیات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به زمان تسویه معاملات اوراق بهادار بورس ها با اتاق پایاپای در ساعت 12 رعایت موارد زیر از سوی شرکت‌های کارگزاری الزامی است.

1.مانده حساب کارگزاری نزد بانک قبل از هرگونه برداشت از حساب، در تراکنش های بین بانکی باید تا ساعت 11 حداقل به میزان بدهی به اتاق پایاپای باشد.

2.کلیه برداشت های بین بانکی بابت تسویه بدهی معاملات اوراق بهادار باید حداکثر تا ساعت 11 صبح انجام شود.

3.مانده حساب کارگزاری نزد بانک قبل از هرگونه برداشت از حساب تراکنش های درون بانکی باید تا ساعت 11:30 دقیقه حداقل به میزان بدهی به اتاق پایاپای باشد.

4.کلیه برداشت های درون بانکی بابت تسویه بدهی معاملات اوراق بهادار باید حداکثر تا ساعت 11:30 صبح انجام شود.

5.دریافت هرگونه تسهیلات بانکی بابت بدهی معاملات اوراق بهادار باید قبل از ساعت 11 در حساب کارگزار مربوطه کارسازی شده باشد.

6.در صورت واریز وجه تسویه به شماره حساب غیر از شماره حساب معرفی شده برای تسویه، کارگزاری باید قبل از ساعت 12 به صورت مرطوب اشتباه واریزی را به مدیریت تسویه وجوه وجود اطلاع رسانی کند.

در خصوص اشتباه کاربر یا متصدی بانک و اختلالات و قطعی سیستم بانکی، رعایت موارد زیر الزامی است و در غیر این صورت نکول احراز می‌شود.

1.تمامی نامه های بانکی باید شامل نام و کد کاربری متصدی بانکی قصور کننده و تاریخ و ساعت مورد اشتباه باشد و نامه با مهر و امضای مدیران شعبه و کد کاربری ایشان اعلام شود.

2.اعلام هرگونه قطعی سیستم بانکی «ساتنا، چکاوک، ثبت چک رمزدار صیادی» باید با اعلام ساعت و دقیقه اختلال سیستم عنوان شود.

3.نامه بانک باید به نحوی تنظیم شود که خطای کاربر کاملاً احراز و هیچ‌گونه قصوری از جانب کارگزار مربوطه نباشد.

4.تراکنش های حساب مبدا و مقصد باید خطای کاربر را احراز کند.

5.در خصوص نکول ناشی از ترمیم سهم مشارکت اعضا صندوق تضمین، با توجه به این‌که مهلت قانونی در نظر گرفته شده سه روز کاری بعد از اعلام مبلغ سهم مشارکت توسط دبیرخانه سمات یا سامانه کارگزاران است، نکول به هیچ عنوان مشمول بخشودگی قرار نمی گیرد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم رعایت الزامات فوق درخواست بخشودگی نکول مورد پذیرش کمیته صندوق واقع نخواهد شد.