شرکت مؤسسه حقوقی داد و خرد در انتخابات هیأت رئیسه کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا

کمیته نوآوری و کارآفرینی

تجاری سازی ایده های خلاقانه در بستر شبکه صنعت از ملزومات اساسی در راستای نو آوری در اقتصاد می باشد. که خود روشی موثر برای دستیابی به اقتصادی پویا در سطح ملی و بین المللی از طریق تعامل و همکاری سازنده میان فعالان اقتصادی و صاحبان ایده میباشد .
با درک این مهم اتاق مشترک ایران و ایتالیا کمیته نو آوری و کارآفرینی را با هدف بسترسازی و توسعه اکوسیستم نوآوری، فناوری و کارآفرینی در سال 1399 تشکیل داد و این کمیته فعالیت خود را برای ارتباط موثر بین صاحبان ایده و فعالان اقتصادی اغاز نمود.

ماموریت
تعامل و همکاری سازنده میان فعالان اقتصادی و صاحبان ایده
هدايت ايده‌هاي بكر به سمت نيازهاي بازار و كاهش فاصله ميان ایده های خلاقانه و نياز مصرف كننده
آشنایی فن آوران با مسائل روز و طرح های تحقیق و توسعه صنایع
دریافت چالش ها و مسائل بخش صنعت و سایر متقاضیان و هدایت آنها به سمت صاحبان ایده برای دریافت راهکار
هدايت صنعت به سمت توليدات و محصولات نو و دانش بنيان

کمک به اجرایی نمودن ایده های نو و خلاق در اقتصاد و صنعت

تسهیل به منظور توسعه صادرات محصولات دانش بنیان به کشور ایتالیا و ایجاد فرصت برای دسترسی فناوران به بازار داخلی و بین المللی مبتنی بر ارزیابی های بین الملل

برگزاری روایدادها و کارگاههای تخصصی داخلی و بین المللی

مخاطب
فعالان اقتصادی، توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات عضو اتاق، دانشگاه‌ها و مراکز وابسته، پارک های علمی فن آوری مراکز رشد فن آوران ايده‌پردازان، شركت‌هاي دانش بنيان، استارتاپ‌ها

حوزه ها
بهداشت و سلامت-انرژی-شهر هوشمند-حمل و نقل-محیط زیست-صنایع غذایی-فناوری اطلاعات- لوازم خانگی

فرایند کار
دریافت درخواست و طرح فناوران مطابق فرم استاندارد موجود در وبسایت (بصورت مستمر در سال)
بررسی طرح توسط کمیته تخصصی، با رعایت قرارداد حفظ محرمانگی
معرفی به شبکه فعالان اقتصادی عضو اتاق و برگزاری جلسات مذاکره
در راستای ایجاد تسهیلات، کلیه خدمات برای شبکه فناوران بصورت رایگان انجام می شود.