شرکت ملی نفت ایران سه طرح راهبردی را در شورای اقتصاد تصویب نمود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با مساعدت وزیر نفت و پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های این شرکت، سه طرح راهبردی به ارزش ۴.۴ میلیارد دلار در شورای اقتصاد تصویب شد.

محسن خجسته‌مهر با اشاره به اینکه نخستین طرح تصویب‌شده در نشست چهارشنبه (هشتم تیرماه) شورای اقتصاد، طرح فاز نخست توسعه میدان چنگوله به ارزش سیصد میلیون دلار است، اظهار کرد: قرار است حفاری ۶ حلقه چاه توصیفی – تولیدی و دو حلقه چاه تعمیری – تولیدی در این میدان انجام شود.  یک خط لوله صد و بیست کیلومتری تا واحد بهره‌برداری دهلران، همچنین یک خط لوله سی  کیلومتری برای انتقال گاز این میدان به میدان آذر احداث خواهد شد. هدف از اجرای طرح توسعه میدان چنگوله رسیدن به سقف تولید پانزده  هزاربشکه در روز است. مهم‌ترین طرحی که در نشست شورای اقتصاد تصویب شد، طرح توسعه دوازده  میدان از میدان‌های گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و فاز دوم پالایشگاه فراشبند است که هم زمان با توسعه فاز ۲ میدان آغار و احداث ایستگاه تقویت فشار سرخون و شانول با سرمایه‌گذاری ۳.۶ میلیارد دلار اجرا خواهد شد. طرح‌ ضربتی میدان‌های گازی نفت مناطق مرکزی ایران از زمان انعقاد قرارداد در مدت چهار سال اجرا شده و زمان بازپرداخت این طرح نیز هفت ساله خواهد بود.

معاون وزیر نفت بیان کرد: سرمایه‌گذاری پانصد میلیون دلاری برای احیای چاه‌های کم‌بازده دومین مصوبه شورای اقتصاد است. در این طرح پیش‌بینی شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان با پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت قرارداد امضا کنند.با توجه به نیاز کشور به ‌تولید گاز و تراز نبودن عرضه و تقاضای گاز این طرح جزو طرح‌های راهبردی کشور است که شرکت ملی نفت ایران توانست در شورای اقتصاد تصویب کند.