شرکت هواپیمایی مؤسسه داد و خرد

شرکت های داخلی و بیمه های خارجی

شرکت‌های داخلی کمبود بیمه‌های خارجی را جبران می‌کنند

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی اظهار کرد: تعامل خوبی بین شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های بیمه‌گر داخلی وجود دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  چابک آنلاین، مقصود اسعدی سامانی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی طبق قانون باید هواپیماهای خود را بیمه کنند، گفت: “با توجه به اینکه خسارت‌های هواپیماها ممکن است بالا باشد، معمولا شرکت‌های هواپیمایی داخلی بیمه اتکائی انجام می دهند.”

وی در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر بیمه در صنعت هوایی کشور بیان کرد: در حال حاضرتحریم‌ها سبب شده  که امکان استفاده از بیمه اتکائی خارجی از دست برود اما با تدابیری که بیمه مرکزی ایران اتخاذ کرده  از شرکت‌های بیمه داخلی برای این منظور استفاده می‌شود.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه تعامل خوبی بین شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های بیمه داخلی وجود دارد، گفت: تا کنون مورد خاصی مبنی بر نارضایتی از عملکرد شرکت‌های بیمه داخلی وجود نداشته است.