شهرک های صنعتی با صادرات 2.7 میلیارد دلار

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خبر از صادرات ۲.۷ میلیارد دلاری از سوی حدود یک‌هزار شرکت صادرات محور در شهرک‌های صنعتی در سال گذشته داد.

عزیزالله قربانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، با اشاره به فعالیت ۱۰۰۰ شرکت صادرات محور در شهرک‌ها که سال گذشته ۲.۷ میلیارد دلار صادرات داشتند، بیان نمود که سهم صنایع کوچک از کل صادرات غیرنفتی از ۱۰ درصد کمتر است، زیرا بیشتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تامین می‌کنند. وی در ادامه افزود با توجه به اینکه بیشتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تامین می‌کنند، حجم صادرات آنها نسبت به شرکت‌های بزرگ کمتر می باشد.

وی همچنین خبر از حمایت سازمان صنایع کوچک از ۲۱ شرکت مدیریت صادرات  داد و گفت که این شرکت‌ها در حال ارائه آموزش به شرکت کوچک و متوسط می باشند.

به گفته عزیز الله قربانی از جمله مهم‌ترین موانع صادرات برای صنایع کوچک نداشتن برند است. به همین دلیل توسعه برندسازی در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است که حداقل ۳۱ برند ملی تعریف شود و صنایع کوچک در قالب این برندها صادرات کنند به این دلیل که صنایع به تنهایی برای این کار مشکل دارند و البته مقدمات این فرایند نیز تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ کنسرسیوم صادرات تشکیل شده است، تصریح نمود که قرار است برندسازی به این کنسرسیوم‌های صادراتی منتقل شود تا شرکت‌ها در قالب آنها بتوانند بازاریابی کنند.