شورای حقوق و دستمزد برای کارکنان عملیاتی نفت سقف حقوق اختصاصی تعریف کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار تعیین سقف اختصاصی حقوق برای پرسنل عملیاتی نفت شد.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس: پیش‌بینی درآمد حدود ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از محل فروش نفت و میعانات گازی منطقی و قابل تحقیق است چراکه اکنون نزدیک به همین عدد فروش داریم و با توجه به تک نرخی شدن ارز در بودجه ۱۴۰۱ کسب این میزان درآمد نفتی برای دولت منطقی است؛ در خصوص حقوق مزایای پرسنل عملیاتی نفت نیز شورای حقوق و دستمزد می‌تواند برای مشاغل سخت همچون کارکنان عملیاتی وزارت نفت سقف اختصاصی تعریف کند چون این کارکنان روزهای متمادی از خانواده دور هستند و بدی آب و هوا و سختی مضاعف کار دارند.