طراحی بسته‌های تشویقی به صادرکنندگان

سازمان توسعه تجارت اعلام نمود که مدیران سندیکای صنعت برق ایران در نشستی که با رئیس سازمان توسعه تجارت داشتند به گزارشی را در خصوص عملکرد این سندیکا ارائه نمودند و برنامه‌های صادراتی صنایع فعال در تولید تجهیزات صنعت برق را نیز تشریح کردند.

با توجه به گفته مدیران سندیکای صنعت برق ایران، در حال حاضر ۲ هزار بنگاه اقتصادی در صنعت برق ایران فعال می باشند و سهم واردات تجهیزات برقی ۱.۳ میلیارد دلار و حجم صادرات تجهیزات صنعت برق ۲۲۶ میلیون دلار و خدمات فنی و مهندسی ۴۸۰ میلیون دلار می باشد.

یکی از مشکلاتی که مدیران سندیکای صنعت برق ایران خواستار حل آن بودند تبادلات مالی بود و ضمن استقبال از سیاست تهاتری سازمان توسعه تجارت، بر استفاده از این سیاست در صادرات تجهیزات برق و خدمات فنی و مهندسی نیز تاکید نمودند.

رئیس سازمان توسعه تجارت نیز یکی از راه‌های سریع در افزایش صادرات و بازگشت سرمایه را تهاتر بیان نمود و افزود که “از آبان سال گذشته توانسته‌ایم با این سیاست یک میلیارد دلار صادرات و واردات تهاتری داشته باشیم.”

وی همچنین با ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات صنایع تولید کنندگان تجهیزات صنعت برق بیان نمود که سازمان توسعه تجارت وظیفه دارد تا سنگ‌های پیش پای صادرکنندگان را بردارد تا صادرات کشور رونق بگیرد و در همین راستا وی خبر از طراحی بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان داد و افزود ما آمادگی این را داریم تا در قالب برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی و خدمات صندوق ضمانت از صادرکنندگان این صنعت حمایت نماییم.