موسسه حقوقی داد و خرد

عجیب ترین حکم انضباطی علیه پرسپولیس

رقابت های باشگاه های تهران در سال 64 با اشتباه قرمزها منجر به باخت دو بازی این تیم در خارج از زمین شد.

به گزارش “ورزش سه “، رقابت باشگاه های تهران بعد از قهرمانی  استقلال در سال 62 و نیمه تمام ماندن رقابت ها در سال 63در سال 64 با ناکامی سرخ پوشان پرسپولیس در ساز و کار اداری همراه بود.آنها با رای کمیته انضباطی سه بازی را با نتیجه سه بر صفر باختند.

استفاده آنها از رضا عابدیان مشمول در سه بازی که دو بازی آنها با برد برای پرسپولیس همراه بود ، باعث شد تا کمیته انضباطی رای به بازنده شدن پرسپولیس در بازی هایی که با حضور عابدیان همراه بود بدهد  تا قرمزها نتوانند جواز صعود را در رقابت هایی که در دو گروه برگزار می گردید و دو تیم برتر از گروه ها صعود می کردند کسب کند.

رای کمیته انضباطی بعد از شایعات اواخر شهریور سال 64 در آبان  همان سال صادر شد تا پرسپولیس سه بازی را سه بر صفر بازنده شود. آنها  بازی پتروشیمی را یک بر صفر باخته  بودند و برابر راه آهن با دوگل و آرارات با سه گل پیروز شده بودند. رای صادره به نفع پتروشیمی شد تا این تیم درعین ناباوری بعد از هما به عنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایی آن سال صعود کند.