همکاری‌ شرکت نفت خزر با مؤسسه مطالعات انرژی

شرکت نفت خزر و مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با محوریت گسترش ارتباطات و همکاری‌ها در موضوع‌های علمی، پژوهشی و کاربردی در نشستی با حضور مدیران ارشد دو مجموعه، همکاری خود را آغاز کردند.

مدیرعامل شرکت نفت خزر در نشست مشترک با رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، محوریت گسترش ارتباطات و همکاری‌ها در بخش‌های علمی، پژوهشی و کاربردی، نقش دستیابی به دانش و نقشه‌راه هدفمند در حوزه فعالیت آب‌های عمیق را برای شرکت نفت خزر مهم دانست و گفت: ارتباط و همکاری با مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی باید از مسیر برگزاری نشست‌های دوجانبه و مشترک افزایش یابد تا ضمن احصای اولویت‌های پژوهشی، شاهد پیشرفت در زمینه‌های فنی و تخصصی و فعالیت‌های ویژه این شرکت باشیم.

شرکت نفت خزر به‌عنوان سکاندار فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای در شمال کشور و دریای خزر با بسیاری از ناشناخته‌ها روبه‌روست که هرکدام از این موارد نیازمند انجام مطالعات پژوهشی گسترده و تبیین نقشه‌ راه صحیح است.

رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با بیان اینکه دانش یک عامل کلیدی و دارایی راهبردی برای نوآوری، بهبود و توسعه در صنعت نفت و گاز است، گفت: همکاری‌های مشترک می‌تواند عاملی مؤثر و تعیین‌کننده در بهبود عملکردهای جاری و ترسیم نقشه‌راه برای فعالیت در این منطقه راهبردی باشد.: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با توجه به برخورداری از ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های قابل‌توجه علمی می‌تواند پاسخگوی نیازهای در حال رشد نفت خزر در حوزه «آموزش و بهسازی نیروی انسانی» و «مطالعات و پژوهش‌های کاربردی» و در مجموع همکاری برای تقویت این حوزه خطیر باشد.