وزرای ایران و ارمنستان در مذاکرات ترانزیتی

در پایان مذاکرات وزرای راه و شهرسازی ایران و امور زیرساخت‌های ارمنستان رستم قاسمی بیان نمود که

اگر همکاری جدی برای تردد جاده‌ای میان دو کشور ایران و ارمنستان فراهم شود آنها در منطقه‌ای هستند که

محل کریدور ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب خواهند بود. وی همچنین اضافه نمود تردد ترانزیتی

بین این دو کشور در حال حاضر زیاد نیست ولی ساخت مسیر جدید میان ایران و ارمنستان گامی بزرگ برای دستیابی به ارقام بالای ترانزیت جاده‌ای می باشد.

وزیر راه و شهرسازی به یکی دیگر از موضوعات مورد بحث میان ایران و ارمنستان درباره تعرفه حمل جاده‌ای کالا در این کشور اشاره نمود و بیان کرد:

در زمینه ساخت و ساز جاده و پل ایرانیان توانمندی های زیادی دارند که نمونه فعالیت‌های آنها در میان کشورهای منطقه نمونه است اما به این موضوع نیز باید توجه نمود که

سود پروژه‌های راهسازی در اجرای برنامه طبق زمانبندی می باشد.