کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی فقط برای دارندگان ملک اداری یا تجاری فعال

در پی تخلف برخی تجار در استفاده از کارت‌های بازرگانی، شرایط صدور کارت‌های بازرگانی جدید سخت‌تر شده است که به گفته رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، از جمله این شرایط احراز هویت مکان فرد متقاضی بدین معنا که درخواست‌کننده کارت بازرگانی باید سند اداری یا تجاری فعال در تجارت شفاف داشته باشد، است.

به گزارش ایسنا، در گذشته صرفا فقط با یک کارت ملی یا پروانه تولید که افراد داشتند، برایشان کارت بازرگانی صادر می‌شد. اما پس از سوء استفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی و باب شدن کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای واردات با ارقام بالا صورت گرفت و فرارهای مالیاتی شکل گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به پایش کارت‌های از پیش صادر شده و همچنین افزایش شرایط صدور برای متقاضیان جدید اقدام کرد.

بر این اساس، نظارت‌ها دقیق‌تر شده و مدارک و استعلاماتی به شرایط افزوده شده که بطور واضح مشخص شود کارت بازرگانی به چه منظورقرار است استفاده شود و دقیقا مشخص شود که کدام شرکت‌ها و دارندگان کارت بازرگانی، در زمینه تولید، بازرگانی، معدن یا کشاورزی به صورت واقعی فعال هستند؛ لذا از حرکت به سوی اجاره‌ای شدن کارت بازرگانی و دور زدن قوانین و ضایع شدن حقوق دولت جلوگیری خواهد شد.

همچنین علاوه بر شرط موجودی حساب ۳۰۰ میلیون تومانی فرد متقاضی، محدودیت واردات در سال اول تا مبلغ ۵۰۰ هزار دلار که از قبل هم وجود داشته است، شرایط جدید برای فرد متقاضی کارت بازرگانی این است که محل کار تجاری یا اداری اعلام شده توسط فرد متقاضی می‌بایست احراز شود که در آن مکان فعالیت تجاری واقعی دارد.

با تصویب شرایط جدید برای اخذ کارت بازرگانی، قرار است متقاضیان ثابت کنند که یک عامل واقعا تجاری و بازرگانی هستند و متعهد شوند که قصد فرار از پرداخت عوارض دولتی اعم از مالیات، بیمه، تامین اجتماعی و غیره را ندارند؛ لذا باید یک دوره به صورت آزمایشی در مدت حداقل یک سال چند حرکت اقتصادی داشته باشند و بعد از آن کارت بازرگانی را دریافت کنند. البته همه کارت‌های قدیمی و دائمی بازنگری نمی‌شوند، مگر اینکه گزارشی از فساد دارندگان آن‌ها عنوان شود .

در همین راستا، محمد لاهوتی – رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: احراز هویت مکان فرد متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین معنا که درخواست‌کننده کارت بازرگانی باید سند اداری یا تجاری داشته باشد و بتواند ثابت کند که در این مکان، فعالیت تجاری شفاف دارد.

وی افزود: کارت‌های از پیش صادر شده نیز در حال پایش و بررسی هستند تا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و از اجاره‌ای شدن ‌آنها جلوگیری شود. چناچه مشخص شود، مکان متقاضی کارت بازرگانی در محل تجاری اعلام شده، سندیت نداشته و به عبارتی آن ملک سند اداری یا تجاری ندارد، کارت بازرگانی تعلیق می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تایید بر اینکه تاکنون تعدادی مورد مشکوک شناسایی شده و کارت‌های آن‌ها تعلیق شده است.