حسن زاده (سازمان بنادر) مؤسسه حقوقی داد و خرد

کریدورهای حمل و نقلی بندر چابهار

کریدورهای حمل و نقلی بندر چابهار مشخص شد/ هفتم اسفند روز چابهار

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: روز چابهار در سال 2019 تعیین شد و همزمان بندر چابهار در مسیر کشتیرانی منطقه ای قرار گرفت.

محمد علی حسن زاده در گفت وگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه روز دوشنبه در محل بندر چابهار جلسه کمیته پیگری اجرایی سازی تفاهم نامه بندر چابهار تشکیل شد، تصریح کرد: این کمیته با حضور گروه های کاری سه کشور ایران، هندوستان و افغانستان به عنوان اعضای تفاهم نامه چابهار برگزار شد.
به گفته وی طی این جلسه مسائل مربوط به اجرای کامل تفاهم نامه چابهار مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.
حسن زاده دراین باره افزود: هدف کلان این جلسه بررسی جزئیات اجرای فرآیندها و همچنین بررسی نقاط قوت و ضعف کریدورهای حمل و نقلی با محوریت چابهار در جنبه های مختلف اقتصادی، عملیاتی، تعرفه ای و فرآیندی و راهکارهای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف بود.
وی دستیابی به تعریف دقیق این کریدورهای حمل و نقلی طبق تفاهم نامه چابهار را از جمله اهداف مهم جلسه کمیته اجرایی سازی اعلام کرد و بیان داشت: بر این اساس 4 بندر از بنادر غرب هندوستان و سه مرز گمرکی مشترک ایران و افغانستان به عنوان کریدورهای چابهار تعیین شدند.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه تفاهم نامه چابهار ظرفیت افزایش کشورهای مشارکت کننده را داراست، خاطر نشان کرد: برای فراهم سازی زمینه مشارکت کشورهای همسایه در این تفاهم نامه با طرفین افغانستانی و هندوستانی به توافق رسیدیم.
تعیین روز چابهار در سال 2019 از دیگر توافقات جلسه کمیته اجرایی سازی تفاهم نامه چابهار بود که حسن زاده به آن پرداخت.
وی در این باره گفت: مقرر شد روز 26 فوریه سال 2019 مطابق با هفتم اسفند ماه سال جاری به عنوان روز چابهار تعیین و اعلام شود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی از برگزاری همایشی در روز چابهار در این بندر خبر داد و تصریح کرد: این همایش با مشارکت بخش خصوصی، خطوط کشتیرانی، اتاق های بازرگانی، اپراتورهای بندری و همه ذی نفعان دولتی و بخش خصوصی کشورهای مختلف و در جهت توسعه بندر چابهار برگزار خواهد شد.
وی در ادامه اشاره ای نیز به آغاز فعالیت اپراتور هندی(IPGL) در بندر شهید بهشتی چابهار داشت و در این باره اظهار کرد: این اپراتور راهبری بخشی از فاز یک بندر چابهار را که معادل یک پست اسکله و 10 هکتار زمین است را طی یک قرارداد کوتاه مدت بر عهده خواهد داشت.
حسن زاده در ادامه اظهارات خود در پاسخ به این پرسش که یکی از مشکلات پیش روی بندر چابهار در پسکرانه و مسیرهای ریلی و جاده ای آن است بنابراین اقدامات برای توسعه این بخش ها در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: خوشبختانه در این مرحله دو طرف هندی و افغانستانی از وضعیت جاده ای رضایت دارند اما در بخش ریلی به گفته مسئولان راه آهن، 27 درصد پیشرفت را شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تمام ارکان حاکمیتی کشور توسعه بندر چابهار را یکی از اولویت های مهم می دانند افزود: بر این اساس امیدواریم پروژه راه آهن چابهار تا 3 سال دیگر به صورت کامل اجرایی شود.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پایان اظهارات خود به قرار گرفتن بندرجابهار در مسیر کشتیرانی منطقه اشاره کرد و گفت: با راه اندازی خط کشتیرانی بین بندر چابهار، بنادر هند و دیگر بنادر منطقه خلیج فارس و دریای عمان، کشتی های کانتینری به صورت مستمر و هفتگی به بندر چابهار تردد خواهند کرد.