موسسه حقوقی داد وخرد

100 میلیارد دلاری شدن تجارت خارجی ایران

“محمد لاهوتی” رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان نمود که در سال گذشته ما شاهد رشد آمارهای تجارت خارجی کشور (صادرات و واردات) بودیم که ارزش آن از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار در سال گذشته عبور کرد.
محمد لاهوتی در ادامه بیان نمود که نخستین اقدام دولت سیزدهم از آغاز به کارش بازگرداندن قدرت تجاری به جایگاه واقعی خود یعنی سازمان توسعه تجارت ایران بود و با تعیین ریاست جدید، اختیارات مهمی از جمله واگذاری صندوق صیانت صادرات، دفتر مقررات صادرات و واردات و نمایشگاه بین‌المللی به این سازمان صورت پذیرفت. وی بیان نمود که در دولت گذشته سیاست‌های دولت در خصوص تعهد ارزی با همین شرایطی امروز یکسان بود، ولی در اجرای قوانینی از جمله واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی که سال‌ها در انتظار عمل به آن بودیم تفاوت وجود داشت. قوانین رفع تعهد ارزی در دولت سیزدهم اجرایی گردید که طی آن تجارت خارجی رشد پیدا کرد و صادرات نیز ۴۰ درصد افزایش یافت و آمارهای دوماهه امسال نیز حاکی از ادامه‌دار بودن روند صعودی تجاری می باشد.

رییس کنفدراسیون صادرات در ادامه بیان نمود که بهبود شرایط در زمینه حمل‌ونقل خصوصاً در مورد تجارت با کشورهای مشترک‌المنافع (سی آی اس) از جمله فعالیت خطوط کشتیرانی که در بنادر شمالی به رشد تجاری کمک خواهد کرد.

لاهوتی خاطرنشان نمود که در جلسات ریاست جمهور با صادرکنندگان موضوعاتی مطرح گردید و در راستای حمایت از این بخش تصمیم‌گیری‌های انجام شده است که در مجموع باعث این موضوع شد که با وجود آسیب‌های افزایش نرخ ارز به اقتصاد کشور، بخشی از آن با توسعه صادرات جبران شود.

وی در ادامه تاکید نمود که صادرات کشور با ادامه این روند گنجایش افزایش بیشتر را نیز دارد و اگر زیرساخت‌های دیگر مانند حمل‌ونقل که یکی از معضلات جدی در کشور می باشد، مورد توجه قرار گیرد و موانع آن برطرف شود بیش از ارقام پیش‌بینی شده به رشد صادرات و در مقابل واردات مواد اولیه در جهت افزایش صادراتی کمک خواهد کرد.