5.6 میلیارد دلار ارزش مبادلات تجارت خارجی سال گذشته ایران با اوراسیا

در سال گذشته حدود 13 میلیون و 127 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 634 میلیون دلار بین ایران و اتحادیه اقتصادی-گمرکی اوراسیا و پنج کشور عضو این اتحادیه یعنی روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس، مبادله شده است که این رقم حاکی از رشد 51 درصدی در وزن و 66 درصد هم در ارزش بوده است.

روسیه با خرید یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۳۵ تن کالا و با ارزش ۵۸۳ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۰۶ دلار و هشت درصد رشد در وزن و ۱۵ درصد رشد نیز در ارزش در صدر جدول صادرات ایران به اوراسیا قرار دارد.

واردات ایران در سال ۱۴۰۰از اعضای اتحادیه اقتصادی-گمرکی اوراسیا حدود ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۹۰ تن به ارزش چهار میلیارد و ۴۷۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۴۸۰ دلار بوده ۷۳ درصد رشد در وزن و ۹۰ درصد رشد در ارزش را داشته است.

در خصوص واردات نیز روسیه با فروش ۹ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۱۵۱ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۳ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۲۰۹ دلار، ۸۸ درصد وزن و ۹۱ درصد ارزش واردات کالا از اوراسیا به ایران را به خود اختصاص داده است.