موسسه حوققی داد و خرد

آزاد شدن منابع ارزی ایران در عراق‌‌/ درخواست وزارت صمت از سازمان‌ها برای معرفی اقلام وارداتی ضروری‌.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به برخی معاونان وزارت صمت و جهاد کشاورزی از آزادسازی منابع ارزی ایران در بانک عراق خبر داد و خواستار معرفی اقلام وارداتی ضروری‌ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیرو نامه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به برخی از معاونان وزارت صمت و جهاد کشاورزی در مورد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، سرپرست دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت نیز با ارسال نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک tbi عراق از آنها خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند.

در نامه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ‌آمده است: ‌«با عنایت به ظرفیت ایجاد شده در استفاده از منابع ارزی موجود در بانک tbi عراق جهت تامین واردات اقلام مورد نیاز کشور، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست پیشنهادی دستگاه متبوع را با در نظر گرفتن اولویت های کالایی کشور و عدم درج کالاهای تحریمی در لیست، تدوین و در اسرع وقت به این سازمان ارسال نمایند».

براین اساس، سرپرست دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک tbi عراق از آنها خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند.

در این نامه که به امضای هما الوندی، سرپرست دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صمت رسیده، آمده است: ‌«به پیوست تصویرنامه شماره ۱۴۰۰.۱۰۰.۳۶۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ سازمان توسه تجارت ایران در خصوص ظرفیت ایجاد شده جهت تامین اقدام وارداتی مورد نیاز کشور با استفاده از منابع ارزی موجود در بانک tbi عراق ارسال می‌گردد تقاضا دارد به فوریت ضمن بررسی موضوع اقدام پیشنهادی خود را در اسرع وقت به نمابر این اداره کل به شماره ۸۸۹۰۷۸۶۰ جهت اقدامات بعدی اعلام نمایند».