اجرای توافق های اقتصادی بین دوحه و تهران با دستور ویژه امیر قطر

نخست وزیر قطر، خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی، در دیدار خود با علی اکبر محرابیان وزیر نیرو ایران بیان نمود که وفق دستور امیر قطر برای اجرایی کردن توافقات رهبران دو کشور همه مقامات کشور قطر آماده انعقاد قرارداد لازم در اسناد هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران قطر می باشند.

وی در ادامه افزود که امیر قطر در مورد بررسی زمینه مشارکت ایران برای برگزاری موفق جام جهانی بین مقام‌های قطر و ایران دستورات لازم را صادر نموده است.

نخست وزیر قطر در ادامه بیان نمود که دو زمینه همکاری در جام جهانی گردشگری و سلامت هستند که البته تأکیدهای لازم برای توسعه روابط تجاری بین دوکشور پس از جام جهانی نیز صورت پذیرفته است.