الزام احراز هویت اشخاص خریدار ارز توسط صرافی های مجاز.

کانون صرفان در نامه ای به شرکت های صرافی سراسر کشور تاکید کرد عدم رعایت دستورالعمل های صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و نسبت به معرفی صرافی های متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کانون صرفان در نامه ای به شرکت های صرافی سراسر کشور تاکید کرد احراز هویت اشخاص خریدار ارز توسط صرافی ها الزامی است.

در این نامه آمده است:

حسب اطلاعات واثق، برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون «استخدام کارگر یک روزه صرافی ها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» از عدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده می نمایند.

لذا مؤکداً اعلام و اخطار می گردد هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یا عدم رعایت دستورالعمل های صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافی های متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.