دیدار دو جانبه مقامات ارشد آب ایران و ترکیه پیرامون مسائل آبی مشترک

نخستین دیدار رسمی دو جانبه بین محمد جوانبخت، معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مقام ارشد آب ایران با همتای ترک خود آکیف اوزکالدی، معاون وزارت زراعت و جنگلداری ترکیه در خصوص رود ارس و منابع آبی مشترک در آنکارا برگزار شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در راس هیئتی پنج نفره در هفته جاری در محل وزارتخانه زراعت و جنگلداری ترکیه حضور یافته و در دیدار با معاون وزیر زراعت و جنگلداری ترکیه، ضمن اشاره به حسن همجواری و دوستی‌های دیرینه میان دولت و ملت دو کشور و با مروری بر مشکلات آبی استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل، خواستار توجه ویژه به منابع آبی مشترک و رعایت حقابه‌های ایران در رود ارس شد.

جوانبخت با اشاره به معاهدات آبی میان ایران و کشورهای همسایه و سوابق همکاری با ترکیه در نحوه استفاده از منابع آبی رودخانه‌های قره‌سو و ساری‌سو، ضمن تشکیل کمیته فنی و کارگروه مشترک همکاری‌های آبی برای رود ارس، خواستار تداوم نشست‌های منظم دوجانبه آبی بین دو کشور شد.

طرف ترک نیز در این دیدار ضمن استقبال از همکاری‌های آبی میان دو کشور در زمینه‌های گوناگون آب، موافقت خود را با تعریف و تدوین چارچوب‌هایی برای ادامه نشست‌های فنی در آینده اعلام کرد.