سردار آزمون رسما پدر اعلام شد.

سردار آزمون در اواخر سال ۱۴۰۰ درگیر پرونده اخلاقی و حواشی پیرامون آن با دختر روسی به نام آلیا شد که گویا این دختر روسی باردار می شود و پس از جدایی از آزمون به دادگاه شکایت می کند تا ثابت کند که پدر فرزندش فوتبالیست ایرانی یعنی سردار آزمون است.
با حکم دادگاه روسیه؛ سردار آزمون به عنوان پدر، فرزندی که مادرش ادعا کرده بود آزمون پدر او است، شناخته شد و اکنون باید سردار، نفقه پارتنر سابق و فرزند خود را پرداخت کند.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که آزمون از ژانویه سال قبل روسیه را ترک کرد و به بایرلورکوزن آلمان پیوست.

او اکنون در اردوی آماده سازی تیم ملی ایران زیر نظر اسکوچیچ در دوحه حضور دارد.