سیب ایران بازار هند را تسخیر کرد.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: صادرات سیب ایران به هند، باتوجه به کیفیت سیب ایران و ‏‌‏‌‏‌استقبال مردم هند، به این کشور افزایش یافته است.

به دو دلیل عمده هند امکان نگهداری سیب را ندارد؛ اولین دلیل تولید کم سیب در کشمیر است و علت دوم هم عدم وجود سردخانه‌های مجهز است برای نگهداری از سیب در فصل زمستان می باشد.

قبلاً سیب از کشور چین به هند وارد میشد ولی اکنون به دلیل کیفیت بالای سیب ابران، بازار هند توسط سیب ایران تسخیر شده است.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در این خصوص گفت: بیشترین حجم صادرات سیب ایران از استان‌های آذربایجان، زنجان و مناطق سمیرم اصفهان و دماوند می باشد.