بعد از انتشار گزارشی با عنوان “تسکو کارگران میدان نفتی آزادگان جنوبی را تهدید به اخراج کرد” یکی از پیمانکاران این شرکت با تماس با دفتر “نفت ما” اطلاعات دیگری از اقدامات شرکت تسکو ارسال کرد.

ه گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،   ماجرا از آنجا آغاز می شود که شرکت تنکو انرژی سپهر (تسکو) به عنوان کارفرما قرار دادی یکساله از تاریخ 20 اردیبهشت 1398 تا 20 اردیبهشت 1399 با موضوع تعمیرات و نگهداری –مکانیکال-پایپینگ- UG- فاز 22-24 پارس جنوبی با شرکت “پارس نفتون ایرانیان” به عنوان پیمانکار به ارزش حدود 25 میلیارد تومان امضا کرده است.
بر اساس اسناد موجود متاسفانه علیرغم اینکه پیمانکار به تمامی تعهدات خود در راستای قرارداد عمل نموده و حتی صورت‌های وضعیت را ماهانه طبق قرارداد به کارفرما تحویل داده، اما پس از گذشت حدود 20 ماه از اتمام قرارداد و تحویل موقت و پس از آن تحویل کامل سایت، شرکت تسکو نسبت به تسویه حساب مالی با آن اقدامی ننموده است!
این درحالیست که پیمانکار حتی سپردن 10 درصد از مبلغ قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی به عنوان تضمین انجام تعهدات و سایر اقدامات قانونی لازم جهت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت حق تامین اجتماعی را انجام داده است و مضافا موضوع فورس ماژوری پدید نیامده یا تخلفی از پیمانکار سر نزده که کارفرما بخواهد مطالبات پیمانکار را پرداخت نکند!
شرکت پارس نفتون هم در مکاتبات متعددی از جمله با مهندس خجسته مهر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت نفت ایران، خواستار ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف قراردادی شرکت نفت ایران شده است.
بدیهی است در شرایط تحریم که شرکتهای خارجی از فعالیت در پروژه های صنعت نفت کشور کنار کشیده اند و زمینه برای بکارگیری دانش و توان فنی داخلی با هزینه کمتری فراهم شده است اینگونه رفتارها از سوی کارفرمایان همگی مایه دلسردی شرکتهای داخلی خواهد شد، از این جهت با توجه به شرایط سخت اقتصادی و خسارات و عدم النفع وارده به شرکت پارس نفتون ایرانیان، که موجبات گرفتاری های حقوقی و مالیاتی و همچنین تعدیل نیروی آن را فراهم آورده، تا دیر نشده مسوولان شرکت ملی نفت برای جلوگیری از تعطیلی شرکت پارس نفتون نسبت به ملزم نمودن شرکت تسکو جهت تسویه حساب اقدام نماید.