محرومیت دو ساله عزیزی خادم توسط کمیته اخلاق!

آقایان شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون، علی سلیمانی صرمی به عنوان خزانه‌دار، حسن کامرانی‌فر به عنوان دبیرکل فدراسیون، وحید فدایی به عنوان رئیس دپارتمان مالی و محمد بابازاده درویش به عنوان رئیس اسبق دپارتمان حقوقی به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال متخلف شناخته شدند و از فعالیت های فوتبالی محروم شدند.

در دادنامه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ آمده است:

شهاب‌الدین عزیزی خادم به محرومیت از دو سال هر نوع فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

همچنین علی سلیمانی صرمی به محرومیت از یک سال هر نوع فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی، حسن کامرانی فر به پرداخت 400میلیون ریال جزای نقدی، وحید فدایی به پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی و محمد بابازاده نیز به پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

در رأی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال همچنین اعلام شده این نفرات در صورت داشتن درخواست تجددنظر می‌توانند با رعایت تشریفاتی قانونی مندرج در ماده 63 آیین‌نامه اخلاق طی مدت یک هفته اعتراض خود را به رأی صادره اعلام کنند.

شهاب الدین عزیزی خادم بهمن ماه سال گذشته با رای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تا زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده از ریاست این فدراسیون به صورت موقت عزل شد