نامه بی‌پاسخ فدراسیون فوتبال به AFC در مورد صدور مجوز حرفه ای

با وجود اینکه در سال جام جهانی هستیم، فدراسیون فوتبال کشورمان دچار مشکلات مدیریتی زیادی است و با سرپرست اداره می‌شود!!!

سال گذشته نیز به دلیل برخی مسائل و صادر نشدن مجوز حرفه‌ای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال کشورمان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعلیق شد.

AFC هم سال گذشته در واکنش و اعتراض فدراسیون فوتبال به این تعلیق پاسخی به مکاتبه فدراسیون فوتبال ما نداده است!

غلامرضا بهروان یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای با اعلام این خبر گفت:

قبل از عید پیگیر تعلیق این کمیته بودم که به من گفته شد AFC هنوز پاسخی به مکاتبه فدراسیون فوتبال ما در این خصوص نداده است.

دبیر کل فدراسیون باید پیگیر رفع تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای از سوی AFC باشد که ایشان هم در حال حاضر مشغله‌های فراوانی دارند.