وزارت ورزش و جوانان از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد.

به گزارش “ورزش سه” و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، با هدف افزایش تحرک بدنی و تندرستی افراد جامعه و جبران کم تحرکی شدید ناشی از بیماری کرونا و همچنین افزایش بهره‌وری و چابک شدن فدراسیون ورزش‌های همگانی، فدراسیون آمادگی جسمانی با طی مراحل قانونی مستند به جزء 11 بند الف ماده4 قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان و مطابق با آیین‌نامه اجرایی این بند با تایید شورای صدور و لغو مجوزهای فدراسیون‌ها و سبک‌های ورزشی و تایید نهایی وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد.