پرسپولیس بازنده همیشگی دعاوی حقوقی!/ عمد یا سوءمدیریت؟

بررسی پرونده‌های حقوقی باشگاه پرسپولیس در یک سال اخیر نشان می‌دهد این باشگاه با وجود محق بودن در برخی پرونده‌ها اما نتوانسته حق و حقوق خود را وصول کند. براستی دلیل عدم طرح دعوی سنجیده حقوقی از سوی باشگاه در بسیاری از این پرونده ها چیست؟

به گزارش ایسنا، باشگاه پرسپولیس مثل خیلی از باشگاه‌های دیگر ایرانی پرونده‌های حقوقی متعددی در مراجع داخلی و بین‌المللی دارد که در همه این پرونده‌ها نقش یک بازنده را ایفا کرده است. البته که عمل نکردن باشگاه به تعهدات قراردادی خود اصلی ترین دلیلی شکست‌های باشگاه در پرونده‌های مختلف بوده اما در این بین فرصت‌های حقوقی زیادی هم در اختیار پرسپولیس بوده تا به عنوان یک شاکی وارد میدان شود و در نهایت با یک پیروزی شیرین، حقوق مادی و معنوی خود را حفظ کند اما بررسی این فرصت‌ها نشان می‌دهد، به دلایل گوناگون حقوق باشگاه تضعیف شده است. در این گزارش قصد داریم فقط به پرونده‌های یک سال اخیر اشاره کنیم و آنها را به دقت مورد بررسی قرار بدهیم …

ادامه خبر را در منبع زیر دنبال کنید:

https://www.isna.ir/news/99081610206