پرونده عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بعد از یک اقدام عجیب به کمیته اخلاق این فدراسیون ارسال شد.

با انتشار خبر پاره کردن صورت‌جلسه هیئت رئیسه فدراسیون گفته شد یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در آستانه مجمع ۱۰ خرداد و در شرایطی که درخواست عزلش مطرح شده، صورت‌جلسه هیئت رئیسه را با امضای اعضای آن پاره کرده است.

این مسئله موجب ناراحتی مسئولان فدراسیون فوتبال شده است. از همین رو اقدامات قانونی در این زمینه انجام و گزارش حرکت عضو هیئت رئیسه فدراسیون به کمیته اخلاق ارسال شده است.

در ادامه این ماجرا میرشاد ماجدی از اقدام و تحرکات برخی از اعضای هیئت رئیسه صحبت کرد و مدعی شد به جز یکی دو نفر بقیه اعضا با مسئولان فدراسیون همکاری نمی‌کنند و در صورت ادامه این روند نام اعضایی که چوب لای چرخ فدراسیون می‌گذارند را افشا خواهد کرد.