بندر انزلی مؤسسه حقوقی داد و خرد

کاهش پورت تایم کشتی ها در بندر انزلی

کاهش چشمگیر پورت تایم کشتی ها در بندر انزلی طی دو ماهه نخست سال

اهداف ترسیم شده در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان موجب گسترش اقتصاد در منطقه ، کشور و همچنین ترغیب تجار و ذینفعان در جهت ورود محموله از بندر انزلی می شود .

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان گفت : سرویس تایم و پورت تایم کشتی های ورودی به مجتمع بندری انزلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب به میزان ۱۰ و ۲۵ درصد کاهش یافت .

محمد محسن سلیمی پور با اشاره به کاهش چشمگیر پورت تایم کشتی ها در دو ماهه اول سال ۹۸ اظهار داشت : سرویس تایم و پورت تایم کشتی های ورودی به مجتمع بندری انزلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب به میزان ۱۰ و ۲۵ درصد کاهش یافت . با توجه به افزایش ترافیک بندر و روند رو به رشد و ورود و تخلیه غلات و کانتینر ، بهره وری موثر از اسکله ها، ظرفیت انبارها و ارتقا نرم تخلیه کشتی و سایر عوامل موثر در کاهش مدت سرویس تایم و پورت تایم در دستور کار قرار گرفت .

سلیمی پور در مورد عوامل موثر بر کاهش سرویس تایم و پورت تایم کشتی ها خاطرنشان کرد : این موضوع با انجام  مدیریت صحیح ، برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر بر عملیات و تجهیزات بندری و فعالیت های اپراتور ترمینال ها و همچنین ساماندهی نیروهای کارگری ، چیدمان و انبارش صحیح غلات در انبارها محقق شد . هدف اصلی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان استفاده حداکثری از ظرفیت ها و ارتقای بهره وری از اسکله ها و انبارهای موجود ، ارائه خدمات مطلوب ، رعایت اصول مشتری مداری و همچنین ارتقای شاخص های تجارت فرامرزی است .

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان توسعه زیر ساخت ها و تامین تجهیزات مورد نیاز ، شناسایی بازارهای جدید و ظرفیت سازی را از دیگر اهداف این اداره کل دانست و گفت : اهداف ترسیم شده در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان موجب گسترش اقتصاد در منطقه ، کشور و همچنین ترغیب تجار و ذینفعان در جهت ورود محموله از بندر انزلی می شود .